قالب لوگو موشن چرخشی

شناسه قالب : 1748
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
7 ثانیه
معرفی قالب

قالب لوگو موشن چرخشی قالبی بسیار زیباو خاصی است. با استفاده از این قالب برند و لوگوش کسب و کار خود را به صورت حرفه ای و متفاوت به مخاطبان خود نمایش دهید. این قالب مناسب برای اکثر کسب و کار میباشد. کافیست متن و لوگوی خود را جایگذاری کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری