قالب استوری تبریک مبعث

شناسه قالب : 1774
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب استوری اینستاگرام عید مبعث را به دنبال کنندگان خود تبریک بگویید و در عین حال برند و کسب وکار خود را تبلیغ کنید. متن و عکس لوگوی خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید و از نتیجه کار لذت ببرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری