لوگو موشن عید مبعث

شناسه قالب : 1780
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن عید مبعث را به مخاطبان و دنبال کنندگان خود تبریک بگویید و همچنین برند خود را در ذهن ها ثبت و ماندگار کنید. این لوگوموشن در فضایی شاد و با اهنگ ایرانی برای تبریک عید مبعث بسیار مناسب است. لوگو و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری