قالب استوری تبریک عید نوروز 1401

شناسه قالب : 1849
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

 استوری  ویژه تبریک عید نوروز 1401 برای تبریک سال جدید ساخته شده و از کلیه نماد‌های هفت سین سفره عید 1401 استفاده شده است. 

استوری سال نو یکی از استوری های ویژه برای تبریک میباشد که میتوانید به تمامی دوستان و آشنایان خود ویژه تر تبریک بگویید .

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری