قالب استوری آموزش تخصصی اینستاگرام

شناسه قالب : 1855
5 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری آموزش تخصصی اینستاگرام یک قالب جذاب و ساده میباشد که با ساخت این قالب میتوانید دوره ی  آموزشی و یا وبینار و یا هرموضوع خاصی مد نظر دارید را به تمامی مخاطبین خود معرفی کنید . به صورت رایگان امتحان کنید 

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری