قالب لوگو موشن بازی

شناسه قالب : 1871
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
13 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن برند و نام تجاری خود را به دیگران معرفی کنید. قالب لوگوموشن بازی برای مقدمه ویدیوها، کانال های رسانه ای، تبلیغات، بازی ها و … مناسب است. لوگو و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. در عرض چند دقیقه ویدیوی شما آماده است و میتوانید آن را دانلود کرده و با مخاطبانتان به اشتراک بگذارید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری