قالب تیزر معرفی محصول شیشه ای

شناسه قالب : 1886
27 متن
7 تصویر
0 ویدیو
25 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت تیزر تبلیغاتی محصولات و کسب وکار خود را به دیگران معرفی کنید و مشتریان و مخاطبان خود را افزایش دهید. کافیست عکس و متن های خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری