قالب لوگو موشن کره زمین

شناسه قالب : 1937
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
13 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن کره زمین، لوگو و نام تجاری خود را به صورت ویژه به دیگران معرفی کنید و مخاطبان و مشتریان خود را افزایش دهید. این قالب دارای دو سایز افقی و پست می باشد شما میتوانید به راحتی تصویر و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری