قالب لوگو موشن پروانه رنگارنگ

شناسه قالب : 2018
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
12 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن برند و نام تجاری خود را به صورت حرفه ای به دیگران معرفی کنید. این قالب با داشتن پروانه های رنگی لطافت و زیبایی خاصی به لوگوی شما می دهد و نام تجاری شما را در ذهن ها ماندگار می کند. محتوای خود را جایگزین کنید و رایگان خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری