قالب استوری تبلیغ وبسایت فیلم

شناسه قالب : 2027
6 متن
3 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب معرفی وبسایت دانلود فیلم، که در آن می توانید به خوبی خدمات و ویژگی های وبسایت خود را برای کاربران توضیح داده و در محیطی زیبا به تبلیغ وبسایت خود بپردازید. ازین ویدیو می توانید برای تبلیغات هرگونه وبسایت یا کانالی که درآن خدماتی ارائه می دهید استفاده کنید. عکس های پس زمینه و متن هایی که در تصویر می بینید همگی به راحتی قابل شخصی سازی هستند. آنها را ویرایش کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری