قالب تیزر آمار فوتبال

شناسه قالب : 2046
26 متن
8 تصویر
0 ویدیو
29 ثانیه
معرفی قالب

تیزر آمار فوتبال، مناسب برای ارائه هرگونه آمار ورزشی فردی و تیمی، علی الخصوص ورزش فوتبال می باشد. با محیطی جذاب و طراحی پویا که ویدیو را برایشان جذاب می نماید. کافیست در قسمت های مشخص شده عکس ها ومتن های مورد نظر خود را جایگذاری کنید و لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری