قالب لوگو موشن شیشه شفاف

شناسه قالب : 2076
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
9 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن می توانید کسب و کار خود را برای مشتریان معرفی و عرضه کنید. کافیست لوگو و توضیحات مد نظر خود را در فیلد های مشخص شده قرار دهید و خروجی بگیرید و لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری