قالب لوگو موشن ساده

شناسه قالب : 2125
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
8 ثانیه
معرفی قالب

این قالب در عین سادگی لوگوی شما را به زیبایی نمایش می دهد و باعث تاثیر و ماندگاری نام تجاری شما در ذهن مخاطب می شود. برای ساخت این ویدیو محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری