قالب لوگو موشن هرم های متحرک

شناسه قالب : 2136
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
12 ثانیه
معرفی قالب

ساخت لوگوموشن هرم های متحرک را به راحتی در ویدیتور انجام دهید. ویدیویی جذاب و خاص برای تبلیغ و معرفی برند شما به مشتریان. کافیست لوگو و متن خود را در قسمت های مشخص شده جایگذاری کنید و سپس خروجی بگیرید و از نتیجه لذت ببرید.
 

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری