قالب استوری استریم

شناسه قالب : 2193
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

اگر استریمر هستید و میخواهید به دوستان و دنبال کنندگان خود اطلاع رسانی کنید می توانید با ساخت استوری استریم آنها را به راحتی مطلع سازید. این ویدیو با محیطی جذاب دنبال کنندگان شما را تشویق به تماشای استریم شما می کند. کافیست اطلاعات مد نظر خود را در این قالب جایگذاری کرده و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری