قالب استوری معرفی انیمه

شناسه قالب : 2206
5 متن
7 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

اگر در کار انیمه یا فیلم و سریال های مختلف هستید و آن را برای دنبال کنندگان خود تحلیل و بررسی می کنید، می توانید با ساخت قالب استوری اینستاگرام، کار های خود را به بقیه اطلاع رسانی کنید و آنها را دعوت به صفحه یا سایت خود کنید. کافیست متن ها و تصویر های مورد نظر خود را در قالب جایگذاری کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری