قالب لوگو موشن بلاکچین

شناسه قالب : 2210
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
16 ثانیه
معرفی قالب

 لوگوموشن بلاکچین یک قالب پیشرفته با دوربینی پویا است که از فضای فناوری عبور می کند و نشان تجاری شما را نمایش می دهد. معرفی کوتاهی برای فیلم ها، تبلیغات، تریلرها، تیزرها، نمایش های تلویزیونی، تبلیغات و … .به راحتی محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری