استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 222
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب
قالب اینستاگرام برای اعلامیه های فروش، کتاب های جذاب، ارائه سریع، خاطرات سفر، رویدادها و موارد دیگر مناسب است. برای الهام بخشیدن به فالوورهای خود و ایجاد تأثیر ماندگار در آنها این قالب را امتحان کنید.
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری