قالب استوری کافی شاپ

شناسه قالب : 2222
5 متن
6 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب کافی شاپ قالبی زیبا که درآن می توانید محل کار خود را به مشتریان معرفی کنید. همچنین می توانید از این ویدیو برای تبلیغ محصول یا نمایش عکس های یادگاری خود استفاده کنید. کافیست عکس های مدنظر خود به همراه متن وارد کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری