قالب لوگو موشن رنگارنگ

شناسه قالب : 2261
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن برند و نام تجاری خود را به تبلیغ و به دیگران معرفی کنید. این قالب برای مقدمه فیلم ها، شرکت ها، فروشگاه ها و موارد دیگر کاربرد دارد. متن ها را ویرایش و تصویر لوگوی خود را بارگزاری کنید و خروجی بگیرید و از دیدن نتیجه کار خود لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها