قالب استوری تخفیف

شناسه قالب : 2316
3 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری تخفیف با محیطی خاص و جذاب می تواند راهی متفاوت برای اعلان شما به مشتریان باشد. همچنین می توانید هرگونه اطلاعیه دیگر را با این استوری به دیگران اعلام کنید. کافیست متن ها را شخصی سازی کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها