قالب استوری آموزشگاه موسیقی

شناسه قالب : 2338
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب های استوری می توانند به تبلیغات کسب و کار شما کمک بزرگی کنند. استوری آموزشگاه ویدیویی جذاب برای معرفی انواع دوره ها و کلاس های آموزشی می باشد. برای استفاده از آن کافیست متن و تصویر دلخواه خود را وارد کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری