قالب اسلایدشو مدرسه

شناسه قالب : 2356
2 متن
25 تصویر
0 ویدیو
73 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت اسلایدشو به راحتی مدرسه یا آموزشگاه خود را تبلیغ کنید. اگر به دنبال یک فیلم تبلیغاتی هستید که بتواند در فصل بازگشت به مدرسه توجهات را در شبکه های اجتماعی جلب کند ، در جای مناسب قرار دارید. کافیست محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری