قالب لوگو موشن زوم

شناسه قالب : 2383
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
6 ثانیه
معرفی قالب

ساخت لوگوموشن یکی از بهترین راه ها برای ثبت و ماندگار کردن برند شما در ذهن مخاطبان و گروه هدفتان است. این قالب برای مقدمه فیلم ها، تبلیغات شرکتی، دفاتر نقشه کشی و … مناسب است. محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها