قالب استوری دیجیتال مارکتینگ

شناسه قالب : 2394
7 متن
3 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب استوری اینستاگرام برای تبلیغات شرکتی، آژانس های دیجیتال مارکتینگ، دفاتر طراحی و معماری و موارد دیگر مناسب است. برای ساخت این استوری تصاویر خود را جایگزین کنید و متن ها را تغییر دهید و خروجی بگیرید ویدیوی شما در عرض چند دقیقه آماده است و می توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری