قالب پست معرفی محصول

شناسه قالب : 2416
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب پست اینستاگرام به شما کمک می کند پست های رنگی و جذابی برای پیج خود بسازید و متفاوت ازدیگران عمل کنید. پست معرفی محصول برای زستوران ها، فست فودی ها، فروشگاه های غذایی و … مناسب است. متن و تصویر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری