قالب استوری نارنجی

شناسه قالب : 2462
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام نارنجی برای معرفی محصول و خدمات شما مانند میوه فروشی، عکاسی، مد و فشن و … مناسب است. با ساخت این ویدیو استوری های متفاوتی برای پیج خود بسازید و کیفیت کار خود را افزایش دهید. محتوای خود را جایگزین کنید و در صورت نیاز موسیقی را تغییر دهید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری