قالب اینترو کره زمین

شناسه قالب : 2467
7 متن
1 تصویر
0 ویدیو
39 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت تیزر تبلیغاتی کسب و کار و خدمات خود را به صورت ویژه تبلیغ کنید و مشتریان و مخاطبان خود را افزایش دهید.قالب اینترو کره زمین برای تبلیغات شرکتی، تلویزیونی و … مناسب است. متن و تصویر لوگوی خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها