قالب لوگو موشن دنباله های نورانی

شناسه قالب : 2498
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
7 ثانیه
معرفی قالب

قالب لوگوموشن دنباله های نورانی برای تبلیغات تلویزیونی، مقدمه فیلم ها، تبلیغات شرکتی و … مناسب است. با ساخت لوگوموشن کسب وکار خود را تبلیغ و برند و نام تجاری خود را در ذهن ها ماندگار کنید. محتوای خود را جایگزین کرده و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها