قالب استوری کریسمس

شناسه قالب : 2517
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

زمانی به عید کریسمس نمانده است. با این استوری می توانید به دوستان خود تبریک گفته و یا برای یک مهمانی آن ها را دعوت کنید. کافیست در قسمت های مشخص شده عکس و متن را جایگذاری کرده و از خروجی لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها