قالب استوری تبریک کریسمس

شناسه قالب : 2551
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام تبریک کریسمس برای تبریک سال جدید میلادی و کریسمس طراحی شده است. با ساخت این قالب سال جدید را به صورت ویژه به کاربران خود تبریک بگویید. کافیست متن و تصویر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری