قالب لوگو موشن سنگی

شناسه قالب : 2596
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
12 ثانیه
معرفی قالب

لوگو موشن سنگی یک قالب جذاب برای معرفی لوگوی برندهای خاص می باشد همچنین مناسب انواع کسب وکارها از جمله کارهای مرتبط با سنگ و اصنافی از این دست می باشد. کافیست متن و تصویر خود را ویرایش کرده و از خروجی لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها