اسلایدشو عروسی

شناسه قالب : 262
19 متن
16 تصویر
0 ویدیو
66 ثانیه
معرفی قالب
عروسی یا رویداد خاص خود را با استفاده از قالب اسلایدشو عروسی به نمایش بگذارید. از این قالب برای عکس های عروسی ، عکس های خانوادگی یا تعطیلات و سایر موارد خاص استفاده کنید! امروز این قالب را به صورت رایگان امتحان کنید و لحظات عروسی خود را با خانواده و دوستان خود به اشتراک بگذارید.
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری