قالب اینترو ماشین

شناسه قالب : 2673
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب اینترو ماشین برای تبلیغ نمایشگاه ماشین، کارواش ها، اتوگالری ها، تعمیرگاه خودرو و … مناسب است. برای ساخت این ویدیو متن و تصویر لوگوی خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید ویدیوی شما در عرض چند دقیقه آماده است و می توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری