استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 284
6 متن
3 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با استفاده از این قالب استوری اینستاگرام استوری های خیره کننده ای برای اینستاگرام خود ایجاد کنید. فقط کافیست عکس های خود بارگزاری کرده و متن را ویرایش کنید.الان ویدیو خودتو رایگان بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری