قالب استوری مهدکودک

شناسه قالب : 2865
7 متن
3 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

استوری اینستاگرام مهدکودک به شما کمک می کند تا مدرسه، مرکز آموزشی و کلاس های خود را به صورت خاصی به دیگران معرفی کنید و مخاطبان خود را افزایش دهید. کافیست متن و تصاویر موردنظر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید و از دیدن نتیجه کار خود لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری