قالب استوری تبریک روز معلم

شناسه قالب : 2872
5 متن
2 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

 قالب استوری تبریک روز معلم با محیط ساده و جذاب مناسب برای تبریک روز معلم به آموزگاران می باشد، کافیست متن و عکس دلخواه را جایگزین کنید و از خروجی لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری