قالب استوری معرفی صرافی

شناسه قالب : 2891
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب های موشن گرافیک از سبک های محبوب و پرطرفدار می باشند. قالب استوری معرفی صرافی نیز از این دسته ویدیو ها می باشد که می توانید در وبسایت ویدیتور به راحتی از آن استفاده کنید. کافیست متن ها و تصویر را شخصی سازی کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری