قالب لوگو موشن علمی

شناسه قالب : 2901
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
6 ثانیه
معرفی قالب

لوگوموشن علمی یک قالب خیره کننده واز نظر بصری جذاب است که برای هر فعالیت با موضوع علمی تخیلی مناسب است. همچنین پروژه دارای یک سکانس آغازین است که با استفاده از ذرات متحرک و اشکال هندسی فضای متفاوتی را به نمایش میگذارد. شما چه در حال کار بر روی یک ویدیو تبلیغاتی برای یک شرکت فناوری باشید یا یک پروژه سینمایی با مضمون علمی تخیلی، لوگو موشن علمی بهترین انتخاب است 

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری