اسلایدشو کریسمس

شناسه قالب : 291
16 متن
10 تصویر
0 ویدیو
نامحدود
معرفی قالب
قالب اسلایدشو کریسمس برای عکس های سال جدید، تولد و مناسبت های مختلف مناسب است. به راحتی عکس و متن خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت کنید.
این قالب تغییر پذیر است (امکان حذف و جابه جایی اسلایدها)
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری