تیزر معرفی پیج اینستاگرام

شناسه قالب : 376
12 متن
18 تصویر
0 ویدیو
31 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت این قالب پیج اینستاگرام خود را به زیبایی معرفی و دنبال کنندگان خود را شگفت زده کنید. عکس و متن خود را جایگزین کرده و ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری