استوری تبلیغاتی

شناسه قالب : 382
2 متن
9 تصویر
0 ویدیو
14 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت این قالب استوری اینستاگرام به راحتی محصولات خود را نمایش دهید. کافیست عکس ها و متن را جایگزین کرده و ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری