لوگوموشن عکاسی

شناسه قالب : 46
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
8 ثانیه
معرفی قالب

لوگوموشن عکاسی با نمایش ساده و جذاب جلوه خاصی به لوگوی شما میبخشد.لوگوموشن خودتو رایگان بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری