قالب پست تبلیغاتی

شناسه قالب : 489
4 متن
2 تصویر
0 ویدیو
9 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت پست اینستاگرام محصولات خود را معرفی و تبلیغ کنید و مشتریان خود را افزایش دهید. متن و عکس خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری