قالب استوری دایره ای

شناسه قالب : 495
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری دایره ای برای تبلیغات مدلینگ، عکاسی و موارد دیگر مناسب است. عکس و متن خود را جایگزین کنید و از تماشای استوری خود لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری