قالب استوری تبریک نوروز

شناسه قالب : 502
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام نوروز را برای خود بسازید و سال جدید را به صورت زیبایی تبریک بگویید. لوگو و متن دلخواه خود را جایگزین کنید و از دیدن ویدیوی خود لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری