قالب پست عکاسی

شناسه قالب : 509
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
20 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت پست اینستاگرام عکاسی می توانید کار یا محصول خود را به آسانی معرفی کنید .

فقط کافیست عکس و متن خود را بارگزاری کنید و از دیدن ویدیوی خود لذت ببرید .

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری