قالب استوری سال جدید

شناسه قالب : 511
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت این قالب استوری خیرکننده ای برای دنبال کنندگان خود بسازید و سال نو را به آنها تبریک بگویید. امتحانش کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری