قالب استوری عید نوروز

شناسه قالب : 513
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام عید نوروز مناسب برای افراد و یا شرکت هایی که می خواهند سال جدید را به صورت خاصی تبریک بگویند. کافیست لوگو و متن خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری