قالب تیزر تبلیغاتی ماه رمضان

شناسه قالب : 595
6 متن
1 تصویر
0 ویدیو
45 ثانیه
معرفی قالب

قالب تیزر تبلیغاتی ماه رمضان

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها